Pomoc prawna online

Składki ZUS w 2013 roku

Kto może liczyć na preferencyjne składki ZUS w 2013 roku?

są obowiązkowe i pewne jak śmierć. Nie da się ich uniknąć, czy jednak wiemy ile dokładnie one wynoszą obecnie, ile wynosić będą już za niedługo, w przyszłym roku. Czy wiesz kto może liczyć na preferencyjne składki ZUS? Jeżeli przynajmniej jedna z tych odpowiedzi nie jest ci znana to warto poświęcić niecałą minutę na otrzymanie odpowiedzi.

Nowe stawki składek ZUS

Obecna składka ZUS wynosi w skali miesiąca 133,35 zł- na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe i dobrowolne chorobowe; od stycznia 2013 roku czyli za niedługo będzie wynosić 142,26 zł.

Opłaty w skali miesiąca wzrosną więc o 8.91 zł, w skali roku wynosić będą 107 zł więcej. To jednak nie wszystkie podwyżki. Osobną kwestią są składki zdrowotne. Podstawą do obliczenia składki zdrowotnej będzie przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw z czwartego kwartału tego roku. Z tego powodu o wysokości składki będzie wiadomo dopiero w styczniu przyszłego roku. Ogłosi ją Główny Urząd Statystyczny. Wysokość procentowa wynosi 9% a składka jest wysokości 254,46 zł – obecnie.

Niższe stawki ZUS

Ustawodawca przewidział jednak w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, iż niższą stawkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe mogą opłacać przez pierwsze dwa lata po otworzeniu firmy konkretne i wyznaczony przez niego grupy.

Zalicza się do nich m.in. osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą oraz osoby z nimi współpracujące, twórców i artystów, część osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu, wspólników jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej, jak również osoby prowadzące niepubliczną szkołę, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty.

© 2012 Profesjonalna pomoc prawna online za darmo.